Издавач:
Удружење новинара Шапца

Одговорни уредник:
Марија Поповић

Уредништво:
Оља Гавриловић
Данка Ловчевић
Славица Гајић
Младен Лазић

Адреса:
Господар Јевремова 26, Шабац

E-mail:
redakcija@sabackilist.rs