Јавни дуг Србије смањен на 53,5 одсто БДП-а у фебруару

(Фото: mfin.gov.rs)

Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је јавни дуг Србије на крају фебруара 2021. године износио 27 милијарди евра, што чини 53,5 процената бруто домаћег производа (БДП). Удео јавног дуга у БДП-у смањен је у фебруару за 0,2 одсто у односу на јануар, а у номиналном износу је пао за 145 милиона евра.

Ниво српског јавног дуга jе знатно испод лимита ЕУ од 60 процената БДП-а, који је утврђен Мастрихтским споразумом. У Србији је у прва два месеца ове године остварен суфицит републичког буџета у износу од 7,5 милијарди динара.

Приходи су износили 214,2 милијарде динара, а расходи 206,7 милијарди. У фебруару ове године остварен je дефицит буџета у износу од 5,8 милијарди динара. Наплаћени приходи у наведеном месецу износили су 103,5 милијарди динара, од чега су порески приходи износили 93,3 милијарде.

Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ-а у износу од 43,8 милијарди динара и акциза у износу од 29,9 милијарди. Непорески приходи остварени су у износу од 10 милијарди динара, а прилив донација је у фебруару износио 0,2 милијарде динара.

Расходи су износили 109,4 милијарде динара, од чега се на расходе за запослене односи 26,7 милијарди динара, на исплату камата 18,8 милијарди динара, на капиталне издатке 12,5 милијарди динара, а на трансфере фондовима ПИО, РФЗО, НСЗ и СОВО 17,8 милијарди динара.

На нивоу опште државе у прва два месеца остварен је фискални суфицит у износу од 17,4 милијарди динара и примарни фискални суфицит од 53,5 милијарди динара. Према годишњем плану извршења буџета опште државе, за овај период је планиран фискални дефицит у износу од 59,2 милијарди динара, наводи се у саопштењу.

0 коментар
0

Прочитајте још

Оставите коментар